Horizontaal toezicht - Ooms & Elzakkers
s

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht biedt ondernemers, hun adviseurs en de Belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en onderlinge communicatie in het belastingaangifteproces. Het gaat om een andere manier van werken waarbij alle partijen samen verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Dit moet leiden tot meer efficiency, het voorkomen van dubbel werk, daarmee lagere (ondernemers)kosten en meer zekerheid voor de belastingplichtige. U dus!

 

Onze organisatie is lid van SRA, het grootste netwerk van zo’n 400 accountantskantoren door het land heen. Alle aangesloten kantoren voldoen aan een kwaliteitsnorm, het SRA-Keurmerk dat continu wordt getoetst en geborgd via de SRA-Review. Dit kwaliteitssysteem is dermate dat de Autoriteit Financiële Markten en de Belastingdienst het erkennen, er op vertrouwen en bouwen.

 

Doordat ook wij continu in kwaliteit investeren, hebben de Belastingdienst en onze organisatie een Convenant Horizontaal toezicht gesloten, met als basis het SRA-Kwaliteitssysteem. Dit Convenant houdt in dat wanneer wij aangifte doen voor de loonheffing, inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting en daarbij de SRA-Kwaliteitsstandaard hebben toegepast, die aangifte het stempel ‘gewoon goed’ krijgt, niet in het reguliere toezicht wordt meegenomen en u snel zekerheid en duidelijkheid krijgt over uw aangifte.

 

Toegevoegde waarde

Natuurlijk is het voor u als ondernemer prettig te weten dat het werk dat wij voor u verrichten van zeer goede kwaliteit is. En wanneer u als ondernemer met ons meewerkt binnen het Convenant Horizontaal toezicht, krijgt u er bovendien nog iets extra’s bij:

 

  • U krijgt minder controles ter plaatse omdat aangiften binnen Horizontaal toezicht onder meta toezicht vallen: steekproefsgewijs wordt er gecontroleerd. U bent dus niet uitgesloten van controles maar de eventuele controle vindt wel sneller plaats en duurt korter.
  • Bij eventuele problemen zorgen wij voor inhoudelijke afstemming met de Belastingdienst voorafgaand aan de aangifte. U weet dus veel sneller waar u aan toe bent.
  • De Belastingdienst stelt zo snel mogelijk de definitieve aanslag vast.
  • Uw rechtszekerheid wordt vergroot.

 

 

Niet alleen heeft het SRA-Convenant Horizontaal toezicht toegevoegde waarde voor u als ondernemer, ook wij krijgen allerlei voordelen die indirect weerslag hebben op uw positie als cliënt. We noemen:

  • Metatoezicht: het collectief van SRA-Kantoren staat onder metatoezicht waardoor de kans dat wij binnen de steekproeven vallen veel kleiner wordt.
  • Wij hebben een vaste contactpersoon bij de regio-eenheid van de Belastingdienst waaronder u valt. Met deze vaste contactpersoon kan ook indien nodig inhoudelijk vooroverleg plaatsvinden.
  • De belangen van de SRA-Accountantskantoren en die van u als ondernemer worden drie maal per jaar op managementniveau met de Belastingdienst besproken, met name als het gaat om de behandeling van (nieuwe) fiscale issues. De uitkomst van deze besprekingen komt de kwaliteit van ons kantoor weer ten goede.

 

Wat vraagt Horizontaal toezicht van u?

U moet intern de zaken goed op orde hebben. Mocht dat nodig zijn, dan kunnen wij daarin adviseren. Daarnaast verklaart u schriftelijk via een deelnemersverklaring dat u op basis van vertrouwen, begrip en transparantie een relatie met de Belastingdienst wilt en dat u de gegevens voor de aangifte tijdig, juist en volledig aanlevert bij ons of de Belastingdienst.